HYVEET TYÖSSÄ

Hyveissä on monia hyviä puolia. Yksi parhaista on se, että hyveiksi voivat kelvata vain sellaiset ominaisuudet, jotka oikeassa tilanteessa oikealla tavalla toimiessaan tuottavat hyvää sekä ihmiselle itselleen, ympäröivälle yhteisölle että koko toimintaympäristölle. Hyveet ovat toisin sanoen tyylipuhtaita kaikki-voittaa-ominaisuuksia. Jokainen niiden vaikutuspiiriin kuuluva saa niistä tavalla tai toisella iloa ja hyötyä itselleen.

Toinen hyveisiin liittyvä vahvuus on siinä, että niiden on avulla päästään suoraan kiinni konkretiaan. Ollakseen ylipäätään olemassa hyveiden on välttämättä toteuduttava myös käytännössä, sanoina, tekoina ja toimintana. Jos joku sanoisi: ”Olen ehdottoman luotettava ihminen, en vain toimi niin kuin luotettava ihminen toimii”, hänen ajateltaisiin menneen päästään sekaisin.

Nämä kaksi piirrettä tekevät hyveistä erinomaisen välineen työkulttuurin rakentamiseen ja kehittämiseen. Työyhteisön hyveet tuottavat hyvää niin työntekijöille itselleen, esimiehille ja johdolle, asiakkaille, omistajille ja ympäröivälle yhteiskunnalle. Ja työkulttuurin perustaminen kauniiden ajatusten ja hurskaiden toiveiden sijaan sen hyvän varaan, mitä organisaation arjessa oikeasti tapahtuu, tekee kulttuurista mahdollisimman kestävän.

Jokainen organisaatio tarvitsee hyveitä pysyäkseen pystyssä ja kyetäkseen toimimaan. Talo, josta tyystin puuttuvat sellaiset asiat kuin arvostavuus ja luotettavuus, oikeudenmukaisuus ja reiluus, ystävällisyys ja avuliaisuus, on mennyt nurin jo kauan sitten. Kääntäen tämä tarkoittaa sitä, että jokaisessa edelleen toimintakykyisessä organisaatiossa ainakin olennaisimmat hyveet ovat välttämättä olemassa. Eri asia on, onko hyveet nostettu yleiseen tietoisuuteen ja kyetäänkö arjen keskellä pitämään huoli siitä, että ne toimivat parhaalla mahdollisella tavalla.

Hyveiden ottaminen hyötykäyttöön työn maailmassa on yksinkertaista. Hyveistä ei tarvitse organisaatioon tuoda eikä sen toimintaan erikseen jalkauttaa. Riittää, että olemassa olevat hyveet kaivetaan esiin, nimetään ja määritellään. Vaikutukset näkyvät muun muassa vahvistuneena yhteisöllisyytenä ja hyvinvointina, työssä jaksamisena ja työn mielekkyytenä, motivaationa ja sitoutumisena, työn laatuna, tuottavuutena, kilpailukykynä ja asiakastyytyväisyytenä.


Lisää tietoa hyveistä ja työelämästä löytyy Lykeionin verkkosivuilta: www.lykeion.fi